Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія

 

 

 

Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія

 

Долинська Л.В., Співак Л.М.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.— 240 с.

Формат 60х84/16. Тверда обкл.

Навчальний посібник «Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія» розрахований передусім на викладачів і студентів факультетів психології вищих навчальних закладів. У посібнику систематизовано представлено практичний і хрестоматійний матеріал з розвитку людини похилого віку згідно з навчальною програмою до курсу «Геронтопсихологія».

Може стати у нагоді студентам вищих навчальних закладів, практичним психологам, соціальним працівникам, усім, хто хоче розширити власні знання з цієї галузі психології.

 Стислий зміст

 

 

 

ПРАКТИКУМ

Модуль 1. Психічний і психофізіологічний розвиток людини похилого віку

Тема 1.1. Геронтологічні аспекти прояву психічних процесів і властивостей

Тема 1.2. Особливості перебігу психофізіологічних функцій і станів людини похилого віку

Модуль 2. Психосоціальний розвиток людини похилого віку

Тема 2.1. Гетерохронність основних психологічних характеристик людини

Тема 2.2. Компенсаторні механізми поведінки людини похилого віку

ХРЕСТОМАТІЯ