Гроші та кредит: теорія і практика

 

 

   

Гроші та кредит: теорія і практика

Коваленко Д.І.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2016*. — 360 с.

Формат 60х90/16. Тв. обкл.

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізовано організацію грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки. Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв’язання, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми.

Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Стислий зміст

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

Тема 1. Сутність і функції грошей

Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса

Тема 3. Грошовий ринок

Тема 4. Грошовi системи

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Модуль 2. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

Тема 8. Кредит у ринковій економіці

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку

Тема 10. Центральні банки

Тема 11. Комерційні банки та їхні основні операції

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми співробітництва їх з Україною

Термінологічний словник

ПРАКТИКУМ (до кожної теми) включає:

1. Запитання для самоконтролю

2. Питання для обговорення на семінарах

3. Теми рефератів

4. Тестові завдання

5. Задачі

6. Приклади розв’язання типових задач