Етнопсихологія

 

 

   

Етнопсихологія

Савицька О.В., Співак Л.М.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2019. — 264 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Зміст посібника добирався з урахуванням актуальних питань етнопсихології та розкриває феноменологію і сутність етнічної ідентичності, етнічної свідомості та самосвідомості, прояву етнопсихологічних особливостей особистості, етнопсихологічні функції культури, чинники, типологію і способи розв’язання міжетнічних конфліктів. До практичної частини посібника увійшли методичні рекомендації та система практичних занять, тести, глосарій, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури.

Посібник адресований студентам психологічних і педагогічних спеціальностей, магістрам, викладачам і практичним психологам.

 Стислий зміст

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1. Становлення та міждисциплінарні зв’язки етнопсихології

Тема 1. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань

Тема 2. Історія розвитку наукових етнопсихологічних ідей в Європі та Америці

Тема 3. Основні напрямки етнопсихологічних досліджень

Тема 4. Культура як основний чинник диференціації народів

Змістовий модуль 2. Етнопсихологічні аспекти особистості

Тема 5. Розвиток і трансформація етнічної ідентичності

Тема 6. Архетипічність. Ментальність. Національний характер

Тема 7. Етнічна свідомість та самосвідомість. Національна свідомість і самосвідомість

Тема 8. Етнокультурна варіативність соціалізації

Тема 9. Національно-культурна специфіка мовленнєвого спілкування

Тема 10. Основи етнопсихолінгвістики

Змістовий модуль 3. Психологія міжетнічних відносин

Тема 11. Міжетнічна взаємодія як сфера вияву національно-психологічних особливостей людей

Тема 12. Етнічні конфлікти: чинники виникнення та шляхи врегулювання

Тема 13. Адаптація до нового культурного середовища

Практикум