Діагностика і корекція «Я-концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень

 

 

   

Діагностика і корекція «Я-концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень

Співак Л.М.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 224 с.

Формат 84х108/32. Тв. обкл.

Навчальний посібник містить курс лекцій з діагностики і корекції «Я-концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень, запитання для програмованого контролю знань. До практичної частини посібника увійшли методи і методики дослідження та корекції «Я-концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень, тестові завдання для контролю та самоконтролю, орієнтовні питання до модульної контрольної роботи, теми доповідей і рефератів, питання для самостійного опрацювання, словник, список рекомендованої та використаної літератури.

Навчальний посібник рекомендований для студентів психологічних та педагогічних спеціальностей. Може стати у нагоді практичним психологам та викладачам вищих навчальних закладів.

 Стислий зміст

Модуль І. Розвиток «Я-концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень

Тема 1.1. Проблема самосвідомості та «Я-концепції» особистості у психологічній науці

Тема 1.2. Розвиток «Я-концепції» молодшого школяра

Тема 1.3. Чинники низького рівня навчальних досягнень учнів початкових класів

Модуль ІІ. Психологічна діагностика «Я-концепції» учнів початкових класів з низьким рівнем навчальних досягнень

Тема 2.1. Психологічна діагностика «Я-концепції» молодшого школяра

Тема 2.2. Психологічна діагностика чинників низького рівня навчальних досягнень молодших школярів

Модуль 3. Психологічна корекція «Я-концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень

Тема 3.1. Психологічна корекція низького рівня навчальних досягнень в учнів початкових класів

Тема 3.2. Формування позитивної «Я-концепції» в молодших школярів

ПРАКТИКУМ