Загальна психологія: Практикум

 

 

  

 

Загальна психологія: Практикум

Волошина В.В., Долинська Л.В.,
Ставицька С.О., Темрук О.В.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2019.
— 280 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Практикум призначений для ґрунтовного оволодіння навчальним курсом "Загальна психологія", який читається на факультетах педагогічних університетів, інститутів, коледжів; інститутів та факультетів післядипломної освіти, що включають спеціальність "Психологія", "Практична психологія", "Соціальна педагогіка" тощо.
Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закла¬дів. Буде цікавим для тих, хто цікавиться психологією.

Стислий зміст

Модуль І. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1. Предмет, завдання та розвиток психології
Тема 2. Розвиток психіки у філогенезі. Поява та розвиток свідомості
Тема 3. Методи загальної психології
Модуль ІІ. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
Тема 1. Відчуття
Тема 2. Сприймання
Тема 3. Пам’ять
Тема 4. Мислення
Тема 5. Уява
Тема 6. Емоції та почуття
Тема 7. Воля
Тема 8. Увага
Модуль ІІІ. ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННІ. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Тема 1. Психологічна характеристика діяльності та активності людини
Тема 2. Особистість
Тема 3. Психологія спілкування. Мова та мовлення
Тема 5. Темперамент
Тема 6. Характер
Тема 7. Здібності