Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології

 

 

 

 

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології

Баженов В.А., Венгерський П.С., Гарвона В.С. та ін. / Наук. ред. Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишов

Підручник. — К.: Каравела, 2017. — 592 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп’ютерів. Розглянуто роботу операційних систем Wіndows XP та Lіnux. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Mіcrosoft Offіce: Word, Excel, Access, PowerPoіnt. Описано роботу з програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп’ютерної графіки. Значну увагу приділено програмуванню в середовищі Object Pascal. Також розглянуто основи мережних технологій, роботу в глобальній мережі Іnternet та створення Web-сторінок.
Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних, соціально-економічних, інженерно-технічних, медичних, педагогічних та природничих спеціальностей, аспірантів та викладачів, а також усіх тих, хто вирішив зробити досягнення інформаційних технологій повноправним елементом свого арсеналу професійних інтересів.

Стислий зміст

1. Основи інформатики
2. Основи комп’ютерної техніки
3. Операційна система Wіndows ХР
4. Операційна система Lіnux
5. Основи програмування мовою Object Pascal
6. Текстовий процесор Mіcrosoft Word
7. Табличний процесор Mіcrosoft Excel
8. Робота з базами даних. Mіcrosoft Access
9. Системи створення презентацій. Mіcrosoft PowerPoіnt
10. Комп’ютерна графіка
11. Опрацювання текстової інформації: розпізнавання, редагування, переклад
12. Основи комп’ютерних мереж
13. Глобальна мережа Іnternet
14. Проектування Web-сторінок. Mіcrosoft FrontPage