Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування

 

 

 

 

Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування

Баженов В.А., Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. / За ред. П.П. Лізунова

Підручник. — К.: Каравела, 2015. — 488 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У підручнику розглядається застосування систем автоматизованого проектування для об’єктів будівництва. Докладно представлено тео¬ретичні основи і структуру автоматизованого програмного комплексу SCAD. Обговорено способи переходу від реальної споруди до комп’ютерної моделі. Показано особливості проектування в середовищі SCAD металевих та залізобетонних конструкцій. Приділено велику увагу основним прийомам роботи в системі комп’ютерної графіки AutoCAD.
Для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Стислий зміст

1. Інформаційні технології в проектуванні
ЧАСТИНА І. СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ AutoCAD
2. Організація роботи з системою AutoCAD
3. Команди роботи з файлами
4. Властивості графічних об’єктів
5. Побудова графічних об’єктів
6. Керування відображенням на екрані
7. Редагування рисунка
8. Текст
9. Нанесення розмірів
10. Використання блоків рисунків
11. Довідки
12. Приклад створення рисунка
ЧАСТИНА ІІ. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ І ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
13. Загальний опис SCAD Offіce
14. Принципи розрахунку, покладені в основу обчислювального комплексу SCAD
15. Побудова розрахункових моделей
16. Статичний розрахунок та аналіз результатів
17. Інші види розрахунків
18. Проектування елементів сталевих і залізобетонних конструкцій у середовищі SCAD
ЧАСТИНА ІІІ. ПРОГРАМИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВУЗЛІВ КОНСТРУКЦІЙ
19. КРИСТАЛЛ — розрахунок і експертиза елементів сталевих конструкцій
20. АРБАТ — розрахунок і експертиза елементів залізобетонних конструкцій
21. КАМИН — розрахунок і експертиза елементів кам’яних та армокам’яних конструкцій
22. МОНОЛИТ — проектування монолітних ребристих перекриттів

23. Програма КОМЕТА