Інженерна та комп’ютерна графіка

 

 

 

 

Інженерна та комп’ютерна графіка

Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М.
/ За ред. В.Є. Михайленка

Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 360 с.
Формат 70х100/16. Тв. обкл.
У відповідності з державними стандартами України висвітлюються питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста в галузі техніки і будівництва. Зокрема наводяться приклади геометричних побудов, основні питання нарисної геометрії, пов’язані з розв’язанням позиційних та метричних задач з геометричними фігурами. Розглядаються питання креслення і деталювання машинобудівних крес¬лень, побудови різноманітних схем тощо. У розділі, присвяченому комп’ютерній графіці, виклад теоретичного матеріалу поєднано з виконанням креслень на ПК. Після кожного розділу наведені запитання та вправи для самоперевірки.

Стислий зміст

Ро¬зділ 1. Основи нарисної геометрії
1.1. Предмет і метод нарисної геометрії
1.2. Прямокутні проекції основних геометричних образів
1.3. Позиційні та метричні властивості проекцій пар геометричних образів
1.4. Перетворення комплексного рисунка
1.5. Багатогранники
1.6. Криві лінії та криві поверхні
1.7. Перетин кривих поверхонь з лінією, площиною, між собою та з багатогранниками
1.8. Аксонометричні проекції
Розділ 2. Основні правила виконання креслень
2.1. Креслярські інструменти і приладдя
2.2. Вимоги стандартів до оформлення креслень
2.3. Геометричні побудови
2.4. Проекційне креслення
2.5. Технічний малюнок
Розділ 3. Машинобудівне креслення
3.1. Основні положення
3.2. Оформлення текстової документації
3.3. Креслення деталей, ескізи
3.4. Типові елементи деталей
3.5. З’єднання та передачі
3.6. Креслення складальних одиниць
3.7. Схеми
3.8. Елементи будівельних креслень
Розділ 4. Комп’ютерна графіка