Інженерна та комп’ютерна графіка

 

 

 

 

Інженерна та комп’ютерна графіка

Коваленко Б.Д., Ткачук Р.А., Серпученко В.Г.
/ За ред. Б.Д. Коваленка

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2016. — 512 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Відповідно до державних стандартів України викладені питання графічної підготовки студентів зі спеціальностей машинобудівного і технологічних напрямків. Максимально деталізовано викладення основних положень нарисної геометрії, креслення та комп’ютерної графіки, з орієнтацією на студентів, у яких відсутня довузівська графічна підготовка. Крім загальноприйнятої інформації щодо оформлення креслень, виконання геометричних побудов і проекційних зображень, рознімних і нерознімних з’єднань, ескізів та креслень деталей і складальних одиниць, окремим розділом представлено стандартні положення та правила виконання схем, які найчастіше використовуються у промисловості. У розділі з комп’ютерної графіки викладено основні теоретичні положення і виконання креслень у графічній системі КОМПАС.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Стислий зміст

Розділ 1. Конструкторські документи і їх оформлення
Розділ 2. Елементи геометричних побудов у кресленнях
Розділ 3. Побудова зображень
Розділ 4. Зображення: види, розрізи, перерізи, аксонометричні проекції
Розділ 5. Рознімні та нерознімні з’єднання деталей
Розділ 6. Креслення деталей та складальних одиниць
Розділ 7. Схеми
Розділ 8. Правила виконання креслень зубчастих коліс та зубчастих передач
Розділ 9. Комп’ютерна графіка в інженерному кресленні
Термінологічний словник