Загальна електротехніка

 

 

 

 

Загальна електротехніка

Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф.

Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 296 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Підручник відповідає програмам підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів. У ньому вміщено відомості про теорії електричних і магнітних кіл, розглянуто перехідні процеси і нелінійні електричні кола. Описано будову, принципи роботи, основні співвідношення електричних машин постійного і змінного струмів, електричних мікромашин. Наведено принципи електровимірювання, будову електро¬вимірювальних приладів. Розглянуто питання електроприводу, електрозабезпечення, основ напівпровідникової техніки. Типові задачі наведені з розв’язком.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Стислий зміст

1. Загальні положення
2. Кола постійного струму
3. Нелінійні кола
4. Кола синусоїдного струму
5. Трифазні електричні кола
6. Перехідні процеси
7. Магнітні кола з постійною магніторушійною силою
8. Магнітні кола зі змінною магніторушійною силою
9. Трансформатори
10. Асинхронні машини
11. Синхронні машини
12. Машини постійного струму
13. Електричні мікромашини
14. Електропривод та електропостачання
15. Електровимірювальні прилади та електровимірювання
16. Основи напівпровідникової техніки