Електротехніка та електромеханіка

 

 

 

 

Електротехніка та електромеханіка

Мілих В.І.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2009. — 376 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У посібнику викладено навчально-теоретичний матеріал, що описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл, а також розглянуто конструкцію, принцип дії, характеристики та принципи управління таких електротехнічних пристроїв як трансформатори, електровимірювальні прилади, електричні апарати, електрич¬ні машини постійного та змінного струму. Теоретичний матеріал супроводжується численними прикладами.
Посібник призначено для студентів неелектротехнічних спеціальностей.

Стислий зміст

Вступ. Базові знання для засвоєння курсу "Електротехніка та електромеханіка"
1. Основи аналізу електричних кіл
2. Електричні кола постійного струму
3. Кола синусоїдного струму
4. Трифазні електричні кола
5. Перехідні процеси в електричних колах
6. Нелінійні електричні кола
7. Кола несинусоїдного періодичного струму
8. Магнітні кола
9. Трансформатори
10. Електричні вимірювання
11. Електричні апарати
12. Загальне уявлення про електричні машини
13. Електричні машини постійного струму
14. Трифазні асинхронні двигуни
15. Трифазні синхронні машини