Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

 

 

 

 

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Мілих В.І., Шавьолкін О.О. / За ред. В.І. Мілих


Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 688 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами. Частина з електротехніки описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та принципи управління таких електротехнічних пристроїв, як трансформатори, електровимірювальні прилади, електричні апарати, електричні машини постійного та змінного струму. У частині, що стосується електроніки, подані напівпровідникові прилади (резистори, діоди, транзистори, тиристори, інтегральні мікросхеми, силові напівпровідникові модулі, фото- та оптоелектронні прилади), електронна схемотехніка (випрямлячі та інші перетворювачі, підсилювачі, генератори, ключі, електронна логіка, тригери, генератори імпульсів, типові комбінаційні та послідовнісні пристрої, цифро-аналогові і аналого-цифрові перетворювачі). З мікропроцесорної техніки подані типові структури мікропроцесора та мікропроцесорної системи, основи програмування мікропроцесорів, організація та функціонування стекової пам’яті та переривань, загальні пристрої пам’яті, організація і функціонування інтерфейсу, мікроконтролери.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Стислий зміст

1. Основи аналізу електричних кіл
2. Електричні кола постійного струму
3. Кола синусоїдного струму
4. Трифазні електричні кола
5. Перехідні процеси в електричних колах
6. Нелінійні електричні кола
7. Кола несинусоїдного періодичного струму
8. Магнітні поля і магнітні кола
9. Трансформатори
10. Електричні вимірювання
11. Електричні апарати
12. Загальне уявлення про електричні машини
13. Електричні машини постійного струму
14. Трифазні асинхронні двигуни
15. Трифазні синхронні машини
16. Електронні прилади
17. Випрямлячі і пристрої перетворювальної техніки
18. Електронні підсилювачі та генератори
19. Дискретні електронні пристрої
20. Мікропроцесорна техніка