Електроніка і мікросхемотехніка: У 4-х т. Том 3. Цифрові пристрої

 

 

 

 

Електроніка і мікросхемотехніка: У 4-х т. Том 3. Цифрові пристрої

Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В. та ін.
/ За ред. В.І. Сенька


Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 400 с.
Формат 60х90/16. Тв. обкл.
Книга “Цифрові пристрої” є третім томом підручника “Електроніка і мікросхемотехніка”, призначеного для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами “Електромеханіка” та “Електротехніка”. Зміст книги відповідає типовим навчальним програмам підготовки бакалаврів і відповідних спеціальностей підготовки магістрів.

Стислий зміст

Розділ 1. Арифметичні основи цифрових пристроїв
Розділ 2. Логічні основи цифрових пристроїв
Розділ 3. Логічні елементи
Розділ 4. Послідовні логічні пристрої
Розділ 5. Комбінаційні пристрої
Розділ 6. Імпульсні пристрої на логічних елементах і таймери
Розділ 7. Напівпровідникові запам’ятовувальні пристрої
Розділ 8. Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі
Розділ 9. Мікропроцесори