Електроніка і мікросхемотехніка

 

 

 

 

Електроніка і мікросхемотехніка

Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г.
/ За ред. А.Г. Соскова


Підручник. — К.: Каравела, 2017*. — 416 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та області застосування електронних напівпровідникових приладів; побудову та роботу пристроїв інформаційної електроніки: підсилювачів напруги змінного та постійного струмів, імпульсних і цифрових пристроїв, виконаних на основі дискретних елементів та інтегральних мікросхем; пристроїв енергетичної електроніки: вентильних ведених мережею та автономних перетворювачів; наведено методику розрахунку основних вузлів електронних пристроїв.
Для студентів, які навчаються за напрямками «Електромеханіка» та «Електротехніка». Може бути корисним неспеціалістам у галузі електроніки для самоосвіти.

Стислий зміст

Розділ 1. Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів
Розділ 2. Напівпровідникові прилади та їх стисла характеристика
Розділ 3. Підсилювачі електричних сигналів. Підсилювачі напруги змінного струму
Розділ 4. Підсилювачі постійного струму
Розділ 5. Імпульсні пристрої
Розділ 6. Логічні елементи
Розділ 7. Тригери
Розділ 8. Цифрові мікроелектронні пристрої
Розділ 9. Перетворювальні пристрої. Випрямлячі
Розділ 10. Перетворювальні пристрої. Регулятори (переривачі) змінного струму
Розділ 11. Перетворювальні пристрої. Інвертори
Розділ 12. Вплив вентильних перетворювачів на мережу. Електромагнітна сумісність