Будівельна механіка

 

 

 

 

Будівельна механіка:
Розрахункові вправи, задачі, комп’ютерне тестування

Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2015.
— 504 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику розглянуто приклади розрахунків стержневих систем на міцність, жорсткість і стійкість. Викладено основні залежності та поняття будівельної механіки. Розглядається застосування в навчальному процесі програмного навчального комплексу АСИСТЕНТ та обчислювального комплексу SCAD.
Посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів та інженерів.

Стислий зміст

1. Система сил на площині
2. Кінематичний аналіз плоских систем і визначення реакцій з’єднань
3. Розрахунок плоских статично визначуваних ферм
4. Статично визначувані просторові ферми
5. Розрахунок шарнірно-консольної балки на нерухоме навантаження
6. Розрахунок тришарнірних арок
7. Статично визначувані рами
8. Розрахунок на рухоме навантаження
9. Обчислення переміщень у стержневих системах
10. Розрахунок статично невизначуваної рами методом сил
11. Статично невизначувані ферми
12. Нерозрізна балка
13. Метод переміщень
14. Метод скінченних елементів для стержневих систем
15. Розрахунок рам на стійкість
16. Динамічний розрахунок рам
17. Навчальний програмний комплекс АСИСТЕНТ
18. Обчислювальний комплекс Structure CAD
Література
Додатки