Біоорганічна хімія

 

 

 

 

Біоорганічна хімія:
Скорочений курс

Миронович Л.М.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
— 184 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику викладено сучасні дані з біоорганічної хімії. Розглянута реакційна здатність біологічно активних органічних сполук, у тому числі гетероциклів, ліпідів, вуглеводів, амінокислот, білків і нуклеїнових кислот. Велика увага приділена медико-біологічному аспекту розглянутих питань.
Посібник рекомендований для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Стислий зміст

1. Основи будови органічних сполук
1.1. Класифікація органічних сполук
1.2. Номенклатура органічних сполук
1.3. Взаємний вплив атомів в молекулах органічних сполук
1.4. Кислотність і основність органічних сполук
1.5. Механізми реакцій органічних сполук
2. Біологічно важливі класи органічних сполук
2.1. Ліпіди
2.2. Полі- і гетерофункціональні сполуки
2.3. Гетероциклічні сполуки, які мають біологічне значення
3. Біополімери та їх структурні компоненти
3.1. Вуглеводи
3.2. Нуклеїнові кислоти і коферменти
3.3. α-Амінокислоти
3.4. Пептиди
3.5. Білки