Безпека життєдіяльності

 

 

 

 

Безпека життєдіяльності

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.
/ За ред. Є.П. Желібо


Навчальний посібник. 8-е вид. — К.: Каравела, 2018.
— 344 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв’язків у системі «людина — життєве середовище» різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров’я. Висвітлюються джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.
Для студентів вищих навчальних закладів
.

Стислий зміст

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
2. Людина як елемент системи «людина — життєве середовище»
3. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Засоби їх попередження
4. Небезпеки, що ведуть до надзвичайних ситуацій, та заходи зниження їх наслідків
5. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій
6. Організація та управління безпекою життєдіяльності