Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ

 

 

 

 

Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ

Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
— 224 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл
.
У навчальному посібнику викладені історія розвитку комп’ютерної техніки, основи алгебри логіки, головна елементна база сучасних ПЕОМ. Розглянуто принципи роботи сучасних процесорів, запам’ятовуючих та периферійних пристроїв, систему шин, базову систему вводу-виводу. Подано інформацію про апаратне забезпечення ПЕОМ: відеосистему, дискову підсистему, обладнання для ло¬кальних та глобальних мереж та засоби Multіmedіa.
Посібник призначений для студентів природничих і технічних факультетів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться інформатикою та обчислювальною технікою.

Стислий зміст

Розділ І. Теоретичні основи функціонування ЕОМ
1.1. Поняття про інформацію
1.2. Основи алгебри логіки
1.3. Елементна база ЕОМ
1.4. Класифікація архітектур обчислювальних систем
1.5. Типи даних ЕОМ
Розділ ІІ. Загальні принципи побудови ПЕОМ
2.1. ІBM-подібні ПЕОМ
2.2. Особливості ПЕОМ фірми Apple
2.3. Особливості портативних ПЕОМ
Розділ ІІІ. Апаратне забезпечення ПЕОМ
3.1. Відеосистема
3.2. Дискова підсистема
3.3. Інші пристрої вводу-виводу
3.4. Обладнання для локальних та глобальних мереж
3.5. Засоби Multіmedіa
3.6. Встановлення ПЕОМ
Додаток І. Таблиця кодування символів у ASCІІ
Додаток ІІ. Методи пошуку несправностей у ПЕОМ
Додаток ІІІ. Поради щодо модернізації ПЕОМ