Всесвітня історія

 

 

 

 

Всесвітня історія

Голованов С.О.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2017*. — 296 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Історія, як жодна інша наука чи навчальна дисципліна, сприяє інтелектуальному розвитку, поповненню ерудиції, поширенню кола поглядів. Не випадково історія як навчальна дисципліна входить до навчальних планів усіх гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Даний посібник являє собою курс лекцій з дисципліни “Всесвітня історія” для студентів неісторичних факультетів. Він охоплює історичний розвиток людства від часів виникнення людини і людського суспільства до нашого часу. Зміст лекцій побудовано з урахуванням сучасного стану історичних знань.
Посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться історією.

 Стислий зміст

1. Поява людини й утворення людського суспільства
2. Розклад первісного суспільства
3. Виникнення ранніх державних утворень стародавніх цивілізацій Сходу
4. Становлення та розвиток античної цивілізації Стародавньої Греції
5. Становлення держави Александра Македонського та її розпад
6. Елліністичні держави
7. Становлення та розвиток Римської держави (VІІІ-ІІІ ст. до н.е.)
8. Боротьба Римської держави з Карфагеном за панування на Середземному морі (ІІІ-ІІ ст. до н.е.)
9. Аграрний рух в Римі у ІІ ст. до н.е.
10. Громадянські війни в Римській Республіці
11. Римська імперія
12. Формування та еволюція феодального ладу в Європі
13. Хрестові походи: їх причини та наслідки
14. Столітня війна та гуситський рух в Європі
15. Нідерландська буржуазна революція XVІ — XVІІ ст.
16. Англійська буржуазна революція
17. Міжнародні відносини в Європі та 30-літня війна XVІ-XVІІ ст.
18. Велика Французька буржуазна революція
19. Західна Європа в період наполеонівських війн
20. Західна Європа у ХІХ ст.
21. Історичні процеси новітнього періоду. Світ у першій половині ХХ ст.
22. Світова цивілізація у другій половині ХХ ст.