Вікова та педагогічна психологія

 

 

 

 

Вікова та педагогічна психологія

Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2019. — 400 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників, батьків та широкого кола читачів.

 Стислий зміст

1. Предмет вікової і педагогічної психології
2. Методи вікової і педагогічної психології
3. Проблема психічного розвитку дитини
4. Психологія дошкільного дитинства
5. Молодший шкільний вік
6. Психологія особистості підлітка
7. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці
8. Вік дорослості
9. Поняття про учіння. Учбова діяльність учнів як одна з форм учіння
10. Психологія навчання
11. Психологія виховання
12. Психологія вчителя