Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування

 

 

 

 

Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування

Дука А.П.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2014. — 432 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику розглядаються основні категорії, поняття та методи інвестування, особливості управління активами та капіталом. Систематизовано погляди на економічну природу інвестицій, розкрито сутність сучасного інвестиційного вчення, розглянуто особливості реалізації інвестиційного процесу в умовах ринку, висвітлені практичні основи інвестиційного проектування та обґрунтування доцільності інвестиційних проектів за допомогою статичних та динамічних методів, а також методів дослідження ризиків. Спираючись на світову практику у посібнику висвітлюються найважливіші питання організації фінансування інвестиційних проектів на основі системної оцінки інвестиційних можливостей фірми. Посібник складається з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина присвячена розкриттю основних теоретичних положень теорії та практики інвестиційної діяльності. З метою самоконтролю та перевірки засвоєння матеріалу до кожної теми наводяться визначення основних термінів, ключові питання теми та перелік рекомендованої літератури. Практична частина вміщує практикум, до складу якого входять тестові завдання, практичні ситуаційні вправи та наводяться розв’язки типових задач курсу.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів.

 Стислий зміст

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ 1. Еволюція поглядів на сутність та природу інвестицій
Розділ 2. Теоретичні засади здійснення інвестиційної діяльності в умовах розвитку національної економіки
Розділ 3. Фінансові інвестиції та специфіка їх здійснення
Розділ 4. Реальна та інноваційна форми інвестицій
Розділ 5. Особливості залучення і використання іноземних інвестицій
Розділ 6. Інвестиційне проектування
Розділ 7. Методичні засади оцінки доцільності інвестицій
Розділ 8. Інвестиційні ризики та основні методи їх дослідження
Розділ 9. Джерела та форми фінансування інвестиційної діяльності
Розділ 10. Організаційні та економічні механізми управління інвестиційною діяльністю
Розділ 11. Управлінське дослідження інвестиційних можливостей фірми
ЧАСТИНА 2. ПРАКТИКУМ
Розділ І. Контрольні тести
Розділ ІІ. Методика та приклади розв’язування типових задач