Сучасні теорії менеджменту

 

 

 

 

Сучасні теорії менеджменту

Туленков М.В.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 304 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Пропонований посібник присвячений аналізу концептуальних засад сучасного менеджменту і є першою в Україні узагальненою і концептуальною науково-методичною працею, у якій з системних позицій висвітлено сутність і зміст основних теорій, концепцій і моделей організації управління, що задіяні в реалізації державної соціальної й економічної політики та широко застосовуються у світовій управлінській практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасного наукового менеджменту.

 Стислий зміст

Передмова. Концептуальна еволюція сучасного менеджменту
Розділ І. Загальні проблеми управління соціальними організаціями
Розділ 2. Структура і внутрішнє середовище соціальних організацій
Розділ 3. Соціальна організація та її зовнішнє оточення
Розділ 4. Поведінка людей в соціальних організаціях
Розділ 5. Прийняття управлінських рішень в соціальних організаціях
Післямова. Шляхи подальшого розвитку сучасного менеджменту