Основи підприємництва

 

 

 

 

Основи підприємництва

Шваб Л.І.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008. — 368 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику розкрито сутність підприємницької діяльності, технологію заснування власної справи, функціонування суб’єкта підприємницької діяльності в ринкових умовах господарювання, економічну сутність інвестування, способи зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності та процедуру припинення діяльності суб’єкта підприємництва. Окрему увагу приділено системі оподаткування в Україні, механізму проведення перевірок суб’єктів підприємництва контролюючими органами та порядку оскарження їх результатів.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів, які професійно займаються підприємницькою діяльністю, а також тих, хто цікавиться проблемами підприємництва.

 Стислий зміст

Тема 1. Підприємницька та господарська діяльність юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців
Тема 2. Суб’єкти господарської діяльності
Тема 3. Технологія заснування власної справи
Тема 4. Ліцензування певних видів господарської діяльності
Тема 5. Патентування деяких видів підприємницької діяльності
Тема 6. Майно суб’єктів господарювання та джерела його утворення
Тема 7. Організація управління підприємством
Тема 8. Кадрова політика підприємства
Тема 9. Трудовий договір
Тема 10. Колективні договори та угоди
Тема 11. Інвестування підприємницької діяльності
Тема 12. Система планування підприємницької діяльності
Тема 13. Бізнес-планування в підприємництві
Тема 14. Маркетингова діяльність суб’єкта підприємницької діяльності
Тема 15. Договірні взаємовідносини у підприємництві
Тема 16. Система оподаткування в Україні
Тема 17. Проведення перевірок підприємств контролюючими органами та порядок оскарження їх результатів
Тема 18. Ризики в підприємницькій діяльності
Тема 19. Страховий захист інтересів суб’єктів підприємництва
Тема 20. Банки та банківська система
Тема 21. Банкрутство й ліквідація збанкрутілих суб’єктів підприємництва
Тема 22. Припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи — підприємця
Додатки