Організація виробництва

 

 

 

 

Організація виробництва

Круш П.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. та ін.

Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 552 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

У підручнику висвітлені питання організації виробничого процесу в часі та просторі; потокового та автоматизованого виробництва; комплексної підготовки виробництва до випуску нової продукції; організації та нормування праці; організаційного забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції; організації допоміжних та обслуговуючих господарств, а також поняття виробничих систем та їх проектування. Також автори запропонували ряд нових розробок.
Підручник може бути корисним як для студентів, аспіратів, викладачів економічних дисциплін, так і для керівників та економістів підприємств галузей виробництва, де виробництво продукції ведеться на основі комплексу технологічних операцій, взаємопов’язаних між собою, а також широкого кола читачів, які цікавляться цією тематикою.

 Стислий зміст

1. Теоретико-методологічні основи організації виробництва
2. Виробничий процес і організаційні типи виробництва
3. Організація виробничого процесу у часі
4. Побудова виробничої структури у просторі
5. Організація потокового та автоматизованого виробництва
6. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції
7. Сітьове планування та управління розробками
8. Організація трудових процесів і робочих місць
9. Нормування праці
10. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції
11. Організація допоміжних виробництв підприємства
12. Організація обслуговувальних господарств підприємства
13. Виробничі системи.