Організація бухгалтерського обліку

 

 

 

 

Організація бухгалтерського обліку

Сук Л.К., Сук П.Л.

Підручник. — К.: Каравела, 2018*. — 624 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

У підручнику розглянуто загальні питання організації бухгалтерського обліку, а саме: основи організації обліку, організація роботи облікового апарату, документування господарських операцій і документообігу, а також розкрито організацію обліку і контролю грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахункових операцій, необоротних активів, матеріальних запасів, витрат, доходів, фінансових результатів та інших складових бухгалтерського обліку. Підручник містить числові приклади, таблиці, рисунки, тести та запитання для самоперевірки.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”, інших економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, бухгалтерів, фінансистів, аудиторів та інших спеціалістів економічного профілю

.

 Стислий зміст

Модуль І. Основи організації бухгалтерського обліку

 Тема 1. Сутність організації бухгалтерського обліку

 Тема 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Тема 3. Організація роботи облікового персоналу

Тема 4. Організація документування господарських операцій і документообігу

Модуль ІІ. Організація обліку активів, пасивів і господарських операцій

Тема 5. Організація обліку грошових коштів і фінансових інвестицій

Тема 6. Організація обліку розрахункових операцій

Тема 7. Організація обліку необоротних активів

Тема 8. Організація обліку матеріальних запасів

Тема 9. Організація обліку праці та її оплати

Тема 10. Організація обліку витрат

Тема 11. Організація обліку доходів і фінансових результатів

Тема 12. Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань

Тема 13. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Тема 14. Організація складання та подання звітності

Тема 15. Організація управлінського обліку та економічного аналізу

Тлумачний словник

Додатки