Національна економіка

 

 

 

 

 

 Національна економіка

Круш П.В., Тульчинська С.О. та ін. / За ред. проф. П.В. Круша.

Підручник. — К.: Каравела, 2011. — 448 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Пропонований підручник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки у сфері питань щодо особливостей формування та функціонування національної економіки як єдиної динамічної системи та підсистеми світового господарства. У ньому висвітлюються теоретичні питання щодо специфіки національної економіки як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально-економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України з урахуванням сучасного стану ринкових перетворень в державі та суспільстві.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, а також молодих науковців, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку національної економіки

.

 Стислий зміст

 

 

 

 

 

Розділ 1. Теоретичні основи національної економіки

Розділ 2. Характеристика економічного потенціалу національної економіки

Розділ 3. Господарський комплекс національної економіки і його структура

Розділ 4. Чинники розвитку національної економіки

Розділ 5. Теорія регулювання національної економіки

Розділ 6. Програмування та прогнозування національної економіки

Розділ 7. Теоретичні основи сталого розвитку національної економіки

Розділ 8. Національна економіка в світовому господарстві

Розділ 9. Національна економіка і економічна безпека

Додатки