Макроекономіка

 

 

 

 

Макроекономіка

Харкянен Л.В.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 248 с.

Формат 60х84/16. Тверда і м’яка обкл.

Курс “Макроекономіка” є одним з основних курсів у процесі підготовки різних спеціалістів економічного профілю. У пропонованому навчальному посібнику стисло висвітлюється картина ринкової економіки та динаміка усіх взаємовідносин у суспільстві, пов’язаних з ринком.

Матеріал посібника розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

.

 Стислий зміст

 

 

 

Модуль І (теми 1-4)

Тема 1. Макроекономіка як наука

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Тема 3. Макроекономічна нестабільність

Тема 4. Економічна рівновага за умов ринку

Модуль ІІ (теми 5-8)

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції

Тема 6. Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання

Тема 7. Монетарна політика та банківська система

Тема 8. Фіскальна політика, фінансова і бюджетна системи

Модуль ІІІ (теми 9-11)

Тема 9. Зовнішньоекономічна політика держави

Тема 10. Політика зайнятості і соціального захисту

Тема 11. Економічне зростання

ІV. Методичні рекомендації та тематика модульних контрольних робіт