Корпоративне управління

 

 

 

 

Корпоративне управління

 

Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г.

Підручник. — К.: Каравела, 2015. — 400 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Метою написання підручника є узагальнення матеріалів щодо запровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими корпоративного управління. Підручник детально знайомить читача з теоретичними підходами до визначення корпорацій та корпоративного управління, розкриває історичні передумови виникнення корпорацій та місце корпорацій в сучасній економіці, детально характеризує середовище корпорації та учасників корпоративних відносин, знайомить із міжнародними стандартами корпоративного управління, принципами та моделями корпоративного управління.

Підручник запропоновано для використання студентами та викладачами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців, підприємців, керівників організацій та фірм

.

 Стислий зміст

 

 

 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАЦІЙ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Тема 1. Історичні передумови виникнення корпорацій. Місце корпорацій в сучасній економіці

Тема 2. Учасники корпоративних відносин

Тема 3. Теоретичні засади корпоративного управління

Модуль 2. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Тема 4. Особливості організації управління корпорацією

Тема 5. Стратегічне планування діяльності корпорації

Тема 6. Управління корпоративною власністю

Тема 7. Створення корпоративних об’єднань. Управління власністю в корпоративних об’єднаннях

Тема 8. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАЦІЇ

Тема 9. Корпоративні конфлікти. Управління корпоративними конфліктами

Тема 10. Шляхи підвищення ефективності корпоративного управління

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ