Кадрове діловодство

 

 

 

 

Кадрове діловодство

 

Данюк В.М., Кулаковська Л.П.

 

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 240 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

У посібнику висвітлені питання організації загального та кадрового діловодства; класифікації кадрової документації; роботи з різними документами; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, що складається працівниками кадрових служб; порядку оформлення документів для призначення пенсій; виготовлення документів за допомогою інформаційних технологій. Текст проілюстровано зразками документів, таблицями та схемами.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

 Стислий зміст

 

Розділ 1. Організація сучасного діловодства

Розділ 2. Кадрова служба в системі управління персоналом підприємства

Розділ 3. Кадрова документація

Розділ 4. Особисті та особові документи

Розділ 5. Облікові документи

Розділ 6. Атестація працівників апарату управління

Розділ 7. Звітність відділу кадрів

Розділ 8. Оформлення документів для призначення пенсій

Додатки