Бухгалтерський облік

 

 

Бухгалтерський облік

Плиса В.Й., Ріль З.П.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 520 с.

 

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерськогообліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерськогобалансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису;місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку;організацію документообігу на підприємствах. Зосереджено увагуна особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталута зобов’язань, доходів і витрат підприємства. З’ясовано склад і порядокподання фінансової (бухгалтерської) звітності. Наведено основніпоняття і терміни бухгалтерського обліку.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

 Стислий зміст

1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
2. Бухгалтерський баланс
3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
4. Оцінювання та калькуляція
5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку
6. Облік необоротних активів
7. Облік запасів
8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості
9. Облік фінансових інвестицій
10. Облік власного капіталу
11. Облік зобов’язань
12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
13. Облік витрат діяльності підприємства
14. Облік доходів і фінансових результатів
15. Фінансова (бухгалтерська) звітність
Короткий тлумачний словник основних понять і термінів бухгалтерського обліку
Додатки