Каталог (2018-2020). Розд.3. Природничо-технічні науки

02 Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Підручник

03 Безпека життєдіяльності та цивільний захист. Додатки до підручника

06 Біологічна і біоорганічна хімія  (англ. мовою). Biological and bioorganical chemisrty. Навч. посібник. Рек. МОНУ

08 Варіаційні принципи і методи будівельної механіки. Підрручник

11 Електричні машини і трансформатори. Підручник

16 Електропостачання промислових підприємств Підручник

19 Загальна електротехніка. Підручник

25 Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження.  Навч.посібник

30 Наночастки металів як полімікродобриво у технологіях вирощування зернобобових культур. Метод. рекоменд.

31 Образотворче мистецтво та колір в інтер’єрі: навч. посібник

34 Основи ландшафтознавства і охорона земель: навч. посібник

45 Теорія безепеки на залізничному транспорті. Монографія

51 Хімія рослинних полімерів. Підручник

52 Інженерна геометрія. Підручник

53 Інженерна та комп'ютерна графіка. Підручник