Каталог (2018-2020). Розд.1. (Ч. 1) Соціально-гуманітарні науки

01_Барви рідного краю.*Текст +: Збірка поезій (Кольорова)

04_Викладачі-дослідники з педагогіки і психології: 40 років у царині освіти і науки: Альманах життєписів, спогадів, док. і фото

04_Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції: монографія

05_Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

07_Глобальна освіта. Монографія

15_Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч.-метод. посіб. Рек. ВР

15_Історія науки й техніки : навч. посіб. Рек. ВР

16_Історія української культури у схемах, таблицях та ілюстраціях: навч.-метод. посіб. Рекомендовано ВР

18_Історія України.  Навч. пос. 8-ме видання, виправл. і доповнене (Рек. МОН України) (періодизація по 2019 р.)

20_Інформаційна війна: соціально-онтологічний та мілітарний аспекти : монографія

21_Культура і влада: Навчальний посібник

22_Математика для соціологів. Навч. посібник

23_Міжособистісна амбівалентність: теорія, діагностика, психологічна допомога: Навч. посібн.

24_Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч. посіб. 2-е вид.

26_Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність. (англ.мовою) Research activities. Patent. Intellectual property.

44_Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти. Навч.посібник. Рек. ВР

48_Релігієзнавство. Навч.посібник. Рек. ВР

49_Робота з підлітками-девіантами: соціологічні та психологічні аспекти: підручник. Затв. МОНУ

50_Славетні люди Таращанщини. Біобібліографічна збірка

54_Соціальна психологія: Хрестоматія. Навч. посібник. Схвалено НМР НПУ ім. М.П. Драгоманова

59_Соціологія. Основи загальної, спеціальних  та галузевих теорій. Підручник.

61_Соціологія реклами: Навч. посібник для студентів вищ. заклад. освіти