Книги (Архів) (Анотація+Зміст)

Загальний каталог власних видань видавництва "Каравела" (Архів) 

Перейти до книг економічного спрямування (Анотація+Зміст)

Перейти до книг соціально-гуманітарн. спрямуванн я (Анотація+Зміст)

Перейти до книг природничо-технічного спрямуванн я (Анотація+Зміст)

 

 

● Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз (Тарасюк Г.М.)
● Бухгалтерський облік (Плиса В.Й., Ріль З.П.)
● Гроші та кредит: Теорія і практика (Коваленко Д.І.)
● Економіка підприємства (Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В.)
● Економіка підприємства (Шваб Л.І.)
● Економіка сільського господарства (За ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори)
● Звітність підприємства (Лень В.С., Гливенко В.В.)
● Інформаційні системи в менеджменті (Новак В.О., Матвєєв В.В. та ін.)
● Кадрове діловодство (Данюк В.М., Кулаковська Л.П.)
● Корпоративне управління (Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г.)
● Макроекономіка (Харкянен Л.В.)
● Макроекономіка та її регулювання (Круш П.В.)
● Мікроекономіка (Рудий М.М.)
● Національна економіка (Круш П.В., Тульчинська С.О. та ін.)
● Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності (Маслак О.О., Жежуха В.Й.)

● Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Практикум (Маслак О.О., Жежуха В.Й. та ін.)

● Облік у банках (Стасишен М.С., Жила В.Г.)
● Організація бухгалтерського обліку (Сук Л.К., Сук П.Л.)
● Організація виробництва (За ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, В.О. Гулевич)
● Організація і методика аудиту (Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.)
 ● Організація інформаційно-консультаційної діяльності (Безкровний М.Ф.)
● Основи аудиту (Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.)
 ● Основи аудиту в схемах, графіках і таблицях (Стасишен М.С., Піча Ю.В.)
 ● Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи (Швець В.Є.)
● Основи економічної теорії (За ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської)
● Основи менеджменту (Мартиненко М.М.)
● Основи підприємництва (Шваб Л.І.)
● Основы аудита (Кулаковская Л.П., Пича Ю.В.)
● Основы менеджмента (Мартыненко Н.М.)
● Планування діяльності підприємства (Тарасюк Г.М., Шваб Л.І.)  
● Планування комерційної діяльності (Тарасюк Г.М.)
● Політекономія (Орехівський Г.А.)
● Стратегічний аналіз (Сич Є.М., Пилипенко О.В., Стасишен М.С.)
● Стратегічний менеджмент (Ігнатьєва І.А.)
● Страхування (Плиса В.Й.)
● Сучасні теорії менеджменту (Туленков М.В.)
● Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування (Дука А.П.)
 ● Тестово-словниковий практикум з економічної теорії (Орехівський Г.А.)
● Управління витратами (Данилко В.К. та ін.)
 ● Управління проектами (Тарасюк Г.М.)

● Амбівалентність особистості: Теорія, діагностика і психокорекція (Зелінська Т.М.)

● Вікова та педагогічна психологія (Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін.)

● Всесвітня історія (Голованов С.О.)

● Геронтопсихологія (Долинська Л.В., Співак Л.М.)

● Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень (Співак Л.М.)

Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя) (Карпенко Н.В.)

● Етнопсихологія (Савицька О.В., Співак Л.М.)

● Загальна психологія (Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.)

● Загальна психологія: Практикум (Волошина В.В., Долинська Л.В. та ін.)

● Загальна психологія: Хрестоматія (Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін.)

● Історія України (Світлична В.В.)

● Історія філософії (за ред. Г.І. Волинки)

● Логіка (Мозгова Н.Г.)

● Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика (Лукашевич М.П., Туленков М.В.)

● Педагогіка (Пальчевський С.С.)

● Педагогічна психологія (Лисянська Т.М.)

● Педагогічна психологія: Практикум (Лисянська Т.М.)

● Політологія: Наука і навчальна дисципліна (Бебик В.М.)

● Правознавство (Погорілко В.Ф., Шпиталенко Г.А.)

● Практикум із загальної психології (Зелінська Т.М., Михайлова І.М.)

● Практична психологія: Введення у професію (Приходько Ю.О.)

● Психологічна служба в системі освіти (Строяновська О.В.)

● Психологічний словник-довідник (Приходько Ю.О., Юрченко В.І.)

● Психологія вищої школи (Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.)

● Психологія вищої школи: Практикум (Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.)

● Психологія консультування амбівалентних особистостей (Зелінська Т.М.)

● Практикум із соціальної психології (Зелінська Т.М., Михайлова І.В., Демерс А.Е.)

● Психологія конфлікту (Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П.)

● Психологія підприємництва (Пачковський Ю.Ф.)

● Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум (Кутішенко В.П., Ставицька С.О.)

● Російсько-український словник художніх термінів (Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С.)

● Соціальна психологія (Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О.)

● Соціальна робота (Лукашевич М.П., Семигіна Т.В.)

● Соціологія. Базовий курс (Лукашевич М.П., Туленков М.В.)

● Соціологія і психологія (Пачковський Ю.Ф.)

● Соціологія економіки (Лукашевич М.П.)

● Соціологія. Загальний курс (Лукашевич М.П., Туленков М.В.)

● Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій
(Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І.)

● Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні
(Туленков М.В.)

● Українська мова професійного спілкування (Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич)

● Філософія: Природа, проблематика, класичні розділи
(Андрущенко В.П., Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. та ін.)

● Філософія: Природа, проблематика, класичні розділи: Хрестоматія
(Андрущенко В.П., Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. та ін.)

● Hіstory of Ukraіne (Valentyna Svitlychna) 

● Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ (Рикалюк Р.Є., Злобін Г.Г.)

● Безпека життєдіяльності (Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.)

● Biological and bioorganical chemistry (Mardashko A.A., Myronovych L.M., Stepanov G.F.)

● Биологическая и биоорганическая химия (Мардашко А.А., Миронович Л.М. и др.)

● Біоорганічна хімія: Скорочений курс (Миронович Л.М.)

● Будівельна механіка: Розрахункові вправи, задачі, комп’ютерне тестування 
(Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О.)

● Будівельна механіка. Комп’ютерні технології 
(Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В.)

● Електроніка і мікросхемотехніка (Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г.)

● Електроніка і мікросхемотехніка: У 4-х т. Том 3. Цифрові пристрої (За ред. В.І. Сенька)

● Електрообладнання автомобілів і тракторів (Сажко В.А.)

● Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка (Мілих В.І., Шавьолкін О.О.)

● Електротехніка та електромеханіка (Мілих В.І.)

● Загальна електротехніка (Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф.)

● Инженерная графика (Михайленко В.Е., Ванин В.В., Ковалев С.Н.)

● Инженерная и компьютерная графика (Михайленко В.Е., Ванин В.В., Ковалев С.Н.)

● Інженерна графіка (Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М.)

● Інженерна та комп’ютерна графіка (Коваленко Б.Д., Ткачук Р.А., Серпученко В.Г.)

● Інженерна та комп’ютерна графіка (Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М.)

● Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування (Баженов В.А., Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В.)

● Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології
(Баженов В.А., Венгерський П.С., Гарвона В.С. та ін.)

● Компьютерная инженерная графика в среде T-FLEX: преобразования двухмерных и трехмерных моделей изделий (Браилов А.Ю.)

● Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD (Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М.)

● Медицинская химия (Миронович Л.М., Мардашко А.А.)

● Медична хімія (Миронович Л.М., Мардашко О.О.)

● Нелінійне деформування, стійкість та закритична поведінка анізотропних оболонок (Баженов В.А., Семенюк М.П., Трач В.М.)

● Основи біодизайну (Михайленко В.Є., Кащенко О.В.)

● Основи біодизайну (Михайленко В.Є., Кащенко О.В.)

● Основи екології (Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А.)

● Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур(Баженов В.А., Тимочко Т.В., Саталкін Ю.М. та ін)

● Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій
(для студентів економічних спеціальностей) (Злобін Г.Г.)

● Основи композиції (Михайленко В.Є., Яковлєв М.І.)

● Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі (Кравчук С.О., Шонін В.О.)

● Основи охорони праці (Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.)

● Оформлення конструкторської документації (Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О.)

● Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита (Под ред. А.Г. Соскова)

● Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум (Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г.)

● Рудниковий транспорт (Білозьоров А.В., Парфєнєнко Л.С.)

● Сільськогосподарські машини (Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р.)

●Теоретичні розділи загальної хімії (Рейтер Л.Г., Степаненко О.М., Басов В.П.)

● Технологічне проектування автотранспортних підприємств (За ред. С.І. Андрусенка)

● Хімія: загальна, органічна та неорганічна хімія (Басов В.П., Родіонов В.М.)